Nicholas F. Callaway

Nicholas F. Callaway (California, 1985) viu i treballa a Madrid. Des de fa anys explora temes com la violència, el conflicte, la memòria, el llenguatge i allò familiar, a través de la instal·lació, el gravat i l’escultura. La seva obra està intensament guiada per la petjada, l’esquerda i la fragilitat. Ha realitzat múltiples exposicions individuals i col·lectives.

http://www.nfcallaway.com

com il·lustrador